SINTAN IP richt zich op structurele kennisuitwisseling met ziekenhuizen en health centers in Tanzania. 

SINTAN IP heeft als doel om in samenwerking met anderen hier én in Tanzania op een integrale wijze bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van Tanzania. Met name zijn wij actief op het gebied van de gezondheidszorg. Onder meer organiseerden wij tot medio 2014 in samenwerking met het UMCG en Erasmus MC en diverse Tanzaniaanse ziekenhuizen en overheden coschappen voor studenten geneeskunde en tandheelkunde in - afgelegen - districtziekenhuizen in Tanzania. Sociale geneeskunde speelde daarbij een steeds grotere rol. De laatste jaren gingen gemiddeld zo'n 50 a 60 studenten jaarlijks naar Tanzania.

Per juni 2014 zijn wij gestopt met het organiseren en faciliteren van de coschappen en heeft SINTAN IP dit overgedragen aan beide UMC's. SINTAN IP is de laatste jaren steeds meer betrokken geraakt bij enkele kleine projecten met ziekenhuizen in Tanzania, zoals de realisatie  van een neonatale afdeling in Same Hospital en de renovatie van de ziekenauto van Mvumi Hospital.

Daarnaast hebben wij acties op touw gezet voor de realisatie en inrichting van een hostel voor Maasaimeisjes in Nyumba ya Mungu in het Simanjirodistrict in Noord-Tanzania. Met steun van velen waaronder Wilde Ganzen is het hostel voor 48 meisjes gereed gekomen en ook ingericht. Meer info daarover onder Projecten.

Eind augustus 2015 heeft SINTAN IP een nieuw bestuur gekregen.  Met de bestuurswisseling heeft SINTAN IP ook een andere invulling aan haar doel gegeven. De afgelopen jaren kreeg SINTAN IP verschillende verzoeken van de Tanzaniaanse ziekenhuizen om niet alleen co-assistenten maar ook artsen naar de ziekenhuizen in Tanzania te laten komen. Ook bleek dat medische presentaties van co-assistenten erg gewaardeerd werden. Men gaf aan behoefte te hebben aan goede en nieuwe medische kennis. SINTAN IP gaat zich in samenwerking met artsen, ziekenhuizen etc. hier richten op een structurele en meerjarige kennisuitwisseling met enkele Tanzaniaanse ziekenhuizen.  Najaar 2016 starten we met een eerste pilot.

 

SINTAN IP is door de Belastingdienst als Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dat betekent dat uw donaties aan ons aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.